Nuorisoasiainkeskus

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus (nyk. Helsingin kaupungin nuorisopalvelut) tuottaa yhdessä nuorten kanssa kulttuuripalveluita ja harrastuksia. Nuorisotoimi edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa sekä huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta.

Ydinkohderyhmä ovat 10–18-vuotiaat nuoret. Nuorisoasiainkeskus tuottaa ainutlaatuista tietoa helsinkiläisnuorista, sekä koordinoi ja kehittää myös lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä ja verkossa tehtävää nuorisotyötä.

MUN STADI, NUORTEN NETTISIVUJEN JULKISTAMISKAMPANJA 2015
Työ: graafinen suunnittelu, kuvitus, valokuvaus ja kuvankäsittely

KAVERIT KESKIÖSSÄ – RAPORTTI NUORTEN HAVAINNOINTI JA HAASTATTELUT -HANKKEESTA 2015
Työ: graafinen suunnittelu, valokuvaus
Kannen kuva: Satu Haavisto
Infografiikka: Julia Ruottinen

NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014
Työ: graafinen suunnittelu, valokuvaus
2015

141028_Liketalahiota_tabloid_350x500mm_netti

LIKETÄ LÄHIÖTÄSI – LÄHIÖPROJEKTIN MAINOSKAMPANJA
Työ: graafinen suunnittelu, valokuvaus
2014